Elektroterapi Häst

Elektroterapi är ett av redskapen som används av fysioterapeuter för att påskynda behandling av problem i rörelseapparaten, så som muskelsträckningar, lårkakor, svullnader.

Fördelen med denna behandlingsform är att man får snabba och bestående resultat när det gäller led och muskulära problem. Inflammatoriska tillstånd och skadade områden som är svåra att nå in till går också att behandla. Dessa tillstånd kan elektroterapin nå genom att man kopplar tvärs igenom! Man kan koppla tvärs igenom exempelvis ett knä eller lår!

Dipl. fysioterapeut elektroterapeut häst, hund och människa
Cert. Djursjukvårdare smådjur
Copyright © 2015 - Sofies Fysioklinik