Elektroterapi Hund

Elektroterapi är ett av redskapen som används av fysioterapeuter för att påskynda behandling av problem i rörelseapparaten, så som muskelsträckningar, lårkakor, svullnader.

Fördelen med denna behandlingsform är att man får snabba och bestående resultat när det gäller led och muskulära problem. Inflammatoriska tillstånd och skadade områden som är svåra att nå in till går också att behandla. Dessa tillstånd kan elektroterapin nå genom att man kopplar tvärs igenom! Man kan koppla tvärs igenom exempelvis ett knä eller lår!

elterapiElektroterapins effekter
    •   Uppbyggande och aktivera muskler
        som börjat förtvina, muskelartrofi
        samt aktivering av nerver. Vanligt
        vid en rehabilitering av brutna ben,
        ortopediska patienter.

    •   Joniserings koppling innebär att
        man laddar upp svullnaden mot en
        större elektrod för att få bort den!

    •   Vid smärtsamma tillstånd för att
        starta läkningen och sen massera upp muskelfunktionen. Exempel är
        humörsvängningar som är relaterat till ett nackproblem.

    •   Med en jotofores kan man transportera in ämnen via huden för att
        släcka inflammatoriska tillstånd i muskler och leder.

Dipl. fysioterapeut elektroterapeut häst, hund och människa
Cert. Djursjukvårdare smådjur
Copyright © 2015 - Sofies Fysioklinik