Elektroterapi Människa

Elektroterapi är ett av redskapen som används av fysioterapeuter för att påskynda behandling av problem i rörelseapparaten, så som muskelsträckningar, lårkakor, svullnader.

Fördelen med denna behandlingsform är att man får snabba och bestående resultat när det gäller led och muskulära problem. Inflammatoriska tillstånd och skadade områden som är svåra att nå in till går också att behandla. Dessa tillstånd kan elektroterapin nå genom att man kopplar tvärs igenom! Man kan koppla tvärs igenom exempelvis ett knä eller lår!

Elektroterapi innebär att man stimulerar muskelvävnaden genom strömmar. Elektroterapin är släkt med TENS/TNS som är välkänt begrepp inom
sjukvården. TENS-transkutan nervstimulans fungerar endast vid tillfällig
blockering mot smärta.
Skillnaden är att denna elektroterapi har större behandlingseffekt på
muskler, nerver, leder och ligament.
elterapi
Elektroterapins effekter

    •   Behandling av
        cirkulationsstörningar så som
        svullnader eller kroniska
        tillstånd.

    •   Efter ett gipsat ben kan man
        bygga upp muskulaturen och
        aktivera inaktiva muskler.

    •   Jonisera in ämnen via huden så som histamin för att släcka
        inflammationer.

    •   Självklart kan svåra smärtande muskler behandlas med elektroterapi
        för att starta läkningsprocessen och sedan massera upp en muskel till
        normal funktion.

Dipl. fysioterapeut elektroterapeut häst, hund och människa
Cert. Djursjukvårdare smådjur
Copyright © 2015 - Sofies Fysioklinik